Start van het nieuwe woonhuis geWoon in Sevenum

Het nieuwste woonhuis van Zorgwiel is geopend! Het huis heet geWoon en staat in een woonwijk in Sevenum. De ouders van Sjef namen in 2016 het initiatief om een woonhuis voor een kleine groep bewoners te zoeken en te realiseren. Op 28 september 2018 werd het huis officieel geopend. Lees alles over het embleem, de ouders, de teamleider en natuurlijk de bewoners zelf.

Het embleem van woonhuis geWoon

De zeven huisjes in het embleem van geWoon staan symbool voor de zeven bewoners van dit gloednieuwe woonhuis: Celeste, Dominique, Loes, Rick, Sem, Sjef en Sjors. De afgelopen maanden is door ouders, familieleden, het nieuwe team en de staf van ZorgWiel hard gewerkt om aan de Creemerhof 16 in Sevenum een warm, huiselijk en gezellig woonhuis tot stand te brengen. Dat is gelukt en nu is het zover dat de bewoners er alweer een paar dagen wonen. Die eerste dagen is het natuurlijk wennen aan elkaar en pionieren, maar dat geeft ook veel energie.

v.l.n.r.: Sjors Jakobs, Sjef van de Logt, Celeste Offermans, Rick Snoek, Loes van Enckevort, Dominique Driessen en Sem Muller

Een kijkje achter de schermen bij geWoon
Marius en Jeanne van der Logt (ouders van Sjef) zijn de oorspronkelijke initiatiefnemers en vertellen u graag hoe over hoe een nieuw (t)huis bij geWoon is ontstaan:

“Na een lange voorbereiding en oriëntatie zijn wij begin 2016 gestart met het benaderen van ouders die dezelfde woonwensen hebben voor hun zoon of dochter als dat wij die hebben voor onze zoon Sjef. Nu 1 oktober 2018 staan de deuren open van ons nieuwe huis en daar zijn we apetrots op. Dit idee samen vormgeven en uitvoeren- in tweeëneenhalf jaar tijd – was een mooie ervaring, maar het is natuurlijk nog lang niet klaar. Er liggen nog heel wat uitdagingen op ons te wachten.”

Marius en Jeanne van de Logt met hun zoon Sjef

Hoe is dit zo gekomen?
“Jaren geleden hebben wij, na een vergeefse zoektocht naar geschikte dagbesteding voor onze zoon Sjef, besloten om zelf op ons eigen erf een vorm van dagbesteding op te zetten en een logeerhuis. Een aantal ouders dat hiervan gebruikmaakte, benaderde ons met de vraag of we bereid waren om ook een woonvoorziening op te zetten, en wel onder de vlag van Stichting De Naobere. Dit hebben we afgewezen, maar we hebben ons wel bereid verklaard om ondersteuning te bieden in het zoeken en het opzetten van een fijne woonplek waarin wij gewoon als ouders zouden deelnemen en niet als zorgondernemer. Wij waren immers ook op zoek naar een fijne woonplek voor onze zoon Sjef.”

“Destijds, in de eerste fase in 2014, was de groep erg groot. De betreffende zorgaanbieder had voornemens een wooninitiatief voor 21 bewoners te realiseren (3 groepjes van 7). Dit was voor ons niet kleinschalig genoeg en dus ook de reden om ons terug te trekken uit dit initiatief. We zijn opnieuw gaan nadenken over hoe dan wel….”

Waarom zelf iets opzetten, vraag je jezelf af?
“Eén van de belangrijkste redenen waarom we zelf iets op willen zetten is dat we een kleinschalige woonvoorziening willen waarvan de groepssamenstelling niet alledaags te noemen is. Het gaat namelijk om een groepje van 7 jongeren waarvan de samenstelling zeer divers is (denk onder andere aan mobiliteit, zelfstandigheid en de mate van begeleiding). Deze bijzondere samenstelling heeft in onze ogen (mede uit eigen ervaring binnen onze dagbesteding bij De Naobere) een grote meerwaarde voor iedereen, zoals:
– meer interactie en meer verschillende vormen van interactie binnen de groep
– meer gevoel van eigenwaarde omdat je de ander kunt helpen
– veel minder onderlinge rivaliteit
– respect hebben voor ieders eigenheid
– een meer natuurlijke samenstelling.

Verder dachten we door te kiezen voor een kleine woongroep dat deze ook toegankelijker is voor de omgeving en het dus ook gemakkelijker is om contacten te leggen.”

“In 2016 zijn we met een drietal ouders bij elkaar gaan zitten en hebben onze krachten, dromen en wensen gebundeld om een kleinschalig wooninitiatief voor onze kinderen van de grond te tillen. Deze wens(en) hebben wij samengebracht onder de naam geWoon. We hebben elkaar gevonden in dezelfde visie op wonen en zorg. We zijn ervan overtuigd dat een kleinschalig huis midden in de samenleving een belangrijke voorwaarde is om ook echt een nieuw thuis te maken. Een thuis waarin wij als ouders samen met professionals continuïteit en goede kwaliteit van zorg kunnen bieden. We realiseerden ons dat dit mogelijk een lange weg zou kunnen zijn, maar na de oprichting van Stichting geWoon kwamen we in 2017 in contact met een maatschappelijk geëngageerde financier die voor ons een (energie-neutraal) huis wilde bouwen midden in Sevenum in een hofje met zowel ouderen als met jonge gezinnen. Vervolgens hebben we de groep uitgebreid en ZorgWiel bereid gevonden om samen met ons de zorg voor onze kinderen te dragen. Vanaf dat moment konden we onze energie omzetten in concrete acties.”

“En deze droom is nu gerealiseerd! Er staat in Sevenum een mooi huis klaar met een enthousiast team van ZorgWiel. We gaan er samen met de bewoners en ouders iets moois van maken. We hebben er allemaal zin in.”

Enkele bewoners over hun nieuwe huis

Loes van Enckevort opent voor de eerste keer de deur van haar appartement in geWoon! (Zie foto).  Ze schrijft ons in eigen woorden over het gaan wonen in geWoon:

 

‘Wonen in Sevenum. Ik vind dat heel erg fijn en leuk om op mijzelf wonen. En op een eigen huis wonen. En dit is echt nieuw voor mij. En in de mooi huis.’

Loes van Enckevort

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Wijnhoven (moeder) en Celeste Offermans (bewoner) druk met de inrichting!

Eindelijk is het dan zover. Nadat de kasten in elkaar zijn gezet, geverfd en al een tijdje in de woonkamer staan, kunnen dan nu de eerste meubels naar het nieuwe huis. Het wordt steeds echter. Het ziet er nu nog kaal uit maar dat zal niet zo lang meer duren. Het bed is inmiddels ook binnengekomen en moet nog worden opgebouwd. Zaterdag 28 september is het dan zover en zal er voor de eerste keer geslapen worden. Een spannend moment voor iedereen. Het zal in het begin allemaal even wennen zijn en langzaam zal het als een thuis gaan voelen.

Samen zijn we heel benieuwd hoe dit proces gaat verlopen en hebben we er veel zin in.

Yvonne en Celeste

Teamleider Heidi Jacobs van geWoon

Heidi Jacobs, teamleider geWoon

“Graag stel ik mij aan jullie voor. Mijn naam is Heidi Jacobs, 40 jaar, getrouwd en trotse mama van dochter Finn (bijna 5) en zoon Mees (bijna 2). Wij wonen in het prachtige Baarlo. Sinds 1 september mag ik me teamleider noemen van geWoon in Sevenum. Een prachtige woning voor zeven nog mooiere bewoners. In 1995 ben ik binnen stichting ZVG begonnen als stagiaire in een woning voor (maar liefst) 24 bewoners. Vanuit deze stage ben ik bij ZVG, vervolgens de Wendel en vervolgens Dichterbij blijven werken. In deze 23 jaar die ik hier met veel plezier heb mogen werken, heb ik op diverse woningen en dagbestedingslocaties gewerkt. 

Sinds enkele weken mag ik nu een onderdeel zijn van ZorgWiel, waar ik heel enthousiast van word! Een kleine organisatie waar ik veel voordelen in zie. Samen met collega’s zijn we nu druk aan het voorbereiden zodat we met en voor bewoners een goede start kunnen maken. En dat geeft veel positieve energie, we leren elkaar meteen goed kennen. Een drukke, maar mooie tijd nu. Op 28 september is de sleuteloverdracht van geWoon (met veel ballonnen en confetti). Vanaf 29 september komen de eerste bewoners er wonen, spannend! Ik heb er heel veel zin in!”

Kennismakingsdagen voor medewerkers geWoon
Astrid Hendrikx (persoonlijk begeleider) doet mede namens haar collega’s kort verslag:

Het nieuwe team van geWoon v.l.n.r.: Astrid Hendrikx, Renate Verhoeven, Dorien van Helden, Heidi Jacobs, Wilmie Alards en Annemie Ermers (Femke Derks ontbreekt op deze foto i.v.m. vakantie)

“Op 29 en 30 augustus stonden de kennismakingsdagen van het team van geWoon in Sevenum gepland. Deze dagen hebben we elkaar goed leren kennen en zijn we veel over elkaar te weten te komen. Dat deden we aan de hand van een persoonlijk voorwerp dat iedereen had meegenomen. Erg prettig om op deze manier te starten als team. Het vormt een goede basis voor een fijne samenwerking. 

Ook hebben we de bewoners van geWoon uitvoerig besproken. Door de vele vragen die gesteld werden, hebben we een goed beeld van de bewoners gekregen. We hebben ook een planning gemaakt om weer bij elkaar te komen om de zaken die geregeld moesten worden nog te plannen. 

Deze dagen hebben we positief en gezellig ervaren. We gaan er met z’n allen iets moois van maken!”