Samenwerken met Gezinshuis Angerlo

Gezinshuis Angerlo, Mark en Ester Jakobs

Dit zijn Ester en Mark Jakobs. Samen hebben ze twee kinderen: Job en Tijn. Ester is GZ-psycholoog en Mark is Z-verpleegkundige en heeft de lerarenopleiding verpleegkunde afgerond. Beiden zijn zij BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en SKJ (Stichting Kwaliteitskader Jeugd) geregistreerd. Ze hebben meer dan twintig jaar ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Ester en Mark hebben sinds 2003 een gezinshuis. In die tijd maakten zij beiden de overstap naar een kantoorbaan, terwijl ze gewend waren om te werken in de directe zorg. “Op een gegeven moment zagen we een advertentie voor een weekendgezin” vertelt Ester. “Het ging om een meisje van zeven die in de weekenden bij ons zou komen logeren. Wij wilden allebei graag wat blijven doen in de directe zorg, dus dit leek ons een leuke uitdaging”. Maar toen Ester en Mark op gesprek gingen, bleek de situatie al gauw anders te zijn. “Eigenlijk zochten ze geen weekendgezin, maar een gezin waar het meisje kon wonen. Daar hebben we toen ja tegen gezegd”. Zo begon het gezinshuis met één kind en is het uitgegroeid naar een gezinshuis met inmiddels zes kinderen. Deze kinderen hebben een licht verstandelijke beperking gecombineerd met psychiatrische problematiek. Ester en Mark dragen 24 uur per dag, 7 dagen per week de zorg voor deze kinderen.

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een kleinschalige behandelsetting. Vanuit een gezinssituatie wordt de zorg vormgegeven voor kinderen die niet langer thuis kunnen wonen. De gezinshuisouders bieden ondersteuning bij de hulpvraag van de kinderen. Zij zijn professionele opvoeders met een passende opleiding. De gezinshuisouders vormen de basis van het gezinshuis.

Wat zijn de drijfveren van Ester en Mark?

Ester en Mark bieden een zo normaal mogelijke gezinssituatie. Samen thuis zijn, samen vakanties, samen onze dagelijkse ervaringen delen. “We zijn met z’n allen naar Toverland geweest” vertelt één van de kinderen met een stralend gezicht. “En ook nog naar de MacDonalds” voegt een ander eraan toe. Op de vragen wat de drijfveren van Ester en Mark zijn, antwoordt Ester: “Wij vinden dat elk kind in een gezin moet kunnen opgroeien, hoeveel bagage hij of zij ook met zich meedraagt”.

 

Toch is het soms lastig om een gezinshuis te hebben. Zo moeten Ester en Mark altijd professioneel beschikbaar zijn en dat zorgt voor een bepaalde druk. Mark vertelt: “Als er iets gebeurt, moeten we er zijn. Maar het is een bepaalde manier van leven, waar wij al jarenlang aan gewend zijn”. Verder geven zij aan dat het soms lastig is dat zij bij samenwerkende instanties niet altijd als medeprofessional worden gezien.

Sinds januari 2009 hebben Ester en Mark samengewerkt met Stichting De Driestroom. Zij hebben ervoor gekozen om per 1 januari deze samenwerking te beëindigen en verder te gaan met onze stichting. We vinden het fijn om met dit bijzondere gezinshuis te mogen samenwerken.