Training ‘Rouw en verlies’

Het Kwaliteitsrapport 2017, waarover we eerder in onze vorige Nieuwsbrief uitvoerig verslag hebben gedaan, is onder andere aanleiding om de verbinding en onderlinge informatie-uitwisseling tussen de woonhuizen bij ZorgWiel te versterken. Met andere woorden: we delen de kennis en ervaringen die opgedaan is in het ene woonhuis met andere woonhuizen. Een mooi voorbeeld daarvan is de training ‘Rouw en verlies’ die Camillia Weijs, teamleider van Ons Huis heeft gevolgd.

De ervaringen in Ons Huis en haar theoretische kennis deelt zij – daar waar nodig – graag met andere woonhuizen. Een bijdrage van Camillia:

Camilla Weijs

Soms sta je er niet zo bij stil en lijkt de dood heel ver weg. Maar opeens kan hij daar zijn. Plotseling gaat er iemand dood. Het hele leven van de bewoner staat op z’n kop. Allerlei gevoelens stromen door het lichaam. Boos, verdrietig, bang of schuldig, of misschien eenzaam of jaloers. Soms weten ze helemaal niet wat ze voelen of wat ze er mee moeten doen. Dat noemen we rouwen.

Dit hebben we in Ons Huis van heel dichtbij mee gemaakt en samen met het team dit proces in hele mooie, goede banen geleid. We hebben dat gedaan vanuit ons gevoel en in samenspraak met familie en ouders/verwanten van de andere bewoners in Ons Huis. Maar hoe zit het met de echte vraag: wat komt er kijken bij rouwen? Iedereen doet dit op zijn/haar eigen manier en hoe sluit je daar het beste bij aan? Daar wisten we nog te weinig van. Daarom ben ik de cursus ‘Omgaan met Rouw en Verlies’ gaan volgen bij de Troostboom. In die training heb ik geleerd hoe je als hulpverlener rouwen kan herkennen en hoe je de bewoner hier het beste in kan ondersteunen. Er kwam vooral aan bod welke praktische en creatieve handvaten aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd van de bewoners en bij de fase van rouw waarin ze zitten. Op die manier kan het rouwproces natuurlijker verlopen.
Daarnaast kreeg ik ook tips voor de medewerkers binnen ZorgWiel. Op welke manier sluit je het beste aan en op welke manier doe je dat. Mocht het dan toch opeens dichtbij zijn, dan hoop ik samen met de teams dit op een zo goed en zo mooi mogelijke manier te kunnen begeleiden. Altijd kijkend, naar wat passend is in iedere specifieke situatie en bij ieder persoonlijk.