’t Span stelt zich voor

’t Span is een ouderinitiatief, waar alweer 9 jaar geleden na jarenlange voorbereiding , 9 bewoners kwamen wonen. De woongroep is gevestigd in het oude Kleedingmagazijn op het oude kazerneterrein in Nijmegen. 

In ’t Span wonen 6 meiden en 3 jongens. Ze hebben allemaal een mooi eigen appartement, ingericht naar eigen smaak. Overdag gaan ze allemaal naar dagbesteding en hun vrije tijd vullen ze ieder op eigen wijze in. 

Het is mooi om te zien hoe in de loop van de jaren iedereen zich als individu heeft ontwikkeld. De dynamiek binnen de groep is in de loop van de jaren ook veranderd, ook mooi om te zien!

Er is ruimte voor eigen en gezamenlijke activiteiten, vol gezelligheid!

Een groot deel van ons team werkt al vanaf het begin in ’t Span en dit zegt volgens ons wel wat. We hebben vanaf het begin af aan met z’n allen: ouders, bewoners en team een prettige, open sfeer gecreëerd, dit met ondersteuning van ‘de driehoek’ van Chiel Egberts.

In de praktijk komt dit erop neer dat we elkaar met respect behandelen en altijd proberen open en transparant te zijn. Het doel is uiteindelijk dat de bewoners een prettige woonomgeving hebben, waarin ze kunnen worden wie ze zijn. Dit vraagt van ons als team en de ouders een actieve inzet en dat levert veel op. We doen dit écht met z’n allen en dat voelt goed!

De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Van de ouders hoorden we – tijdens een door hun georganiseerd ontbijt – dat ze kozen voor een nieuwe zorgaanbieder. Ouders gaven aan dat ze het fijn zouden vinden als het hele team mee zou gaan naar ZorgWiel, waarop wij allemaal volmondig ja zeiden, want we zijn verknocht aan ’t Span. 

Ondanks dat het allemaal ook best spannend is wat er allemaal gaat komen, heeft het hele team er ook heel veel zin in om dit nieuwe avontuur aan te gaan. Wij als team vinden het mooi om te merken dat er vanaf het begin af aan veel overleg is geweest met ZorgWiel en dat er op maat is gekeken naar waaraan wij als team behoefte hebben. We hebben de ruimte gevoeld om met al onze vragen en twijfels bij Bert, Herman en Victor terecht te kunnen. Dat geeft ons veel vertrouwen in de toekomst.

We gaan met veel enthousiasme beginnen aan 2016. We hopen dat we elkaar in het nieuwe jaar mogen ontmoeten en elkaar kunnen inspireren. 

Namens het hele team: Annemarie Tonk en Machteld Breman, teamleiders

page3image17561616

(Om jullie een indruk te geven van ons team, leek het ons leuk om deze teamfoto te plaatsen, dan ‘herkennen’ we elkaar tenminste, zodra we elkaar ontmoeten)