Samenwerken met stichting Uniek in Uden

Stichting Uniek is een wooninitiatief in Uden dat is opgericht door een aantal ouders. Samen starten zij een nieuw woonbegeleidingsproject op voor hun dochters met een licht tot matig verstandelijke beperking. Op hun locatie in Uden gaan tien jonge tieners met 24-uursbegeleiding zelfstandig wonen in een eigen appartement. 

Het afgelopen halfjaar zijn medewerkers van ZorgWiel en een afvaardiging van het stichtingsbestuur van Uniek regelmatig bijeengekomen om de gezamenlijke uitgangspunten, de visie op zorgverlening en de manier waarop aan de gewenste zorg invulling kan worden gegeven te bespreken. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat ouders die betrokken zijn bij stichting Uniek unaniem hebben besloten om de dagelijkse zorg en begeleiding via ZorgWiel te laten verlopen op basis van een samenwerkingsovereenkomst waarin de blijvende betrokkenheid en medezeggenschap van toekomstige bewoners en hun ouders centraal staat.

Het is nog niet bekend wanneer de tieners in hun nieuwe appartementen gaan wonen. Samen met woningstichting Area in Uden dienen nog enkele voorbereidende werkzaamheden te worden verricht voordat de bouw van de appartementen kan starten. We hopen dat de bouw in het najaar van 2018 gerealiseerd is. In de tussentijd gaan wij samen met de ouders alle voorbereidingen treffen om nieuwe medewerkers te werven en de bewoners op een natuurlijke manier te laten toegroeien naar hun nieuwe woonplek.