Nieuws van de bewonersraad

Op 12 september is de Bewonersraad na lange tijd weer bij elkaar geweest. In verband met Corona hebben we de Bewonersraad in twee groepen verdeeld. Alleen de bewoners van de woonhuizen geWoon, de Blitz, Ons Huis en de Boterbloem waren in Uden vertegenwoordigd. Cor en Herman waren ook aanwezig namens ZorgWiel. Op deze manier konden we heel goed 1,5 m afstand houden.

Het was goed om elkaar weer te ontmoeten. Alle leden vertelden hoe zij de coronatijd hebben doorgemaakt. Ieder had zijn of haar eigen verhaal.

Ook de huiskamer overleggen hebben in veel huizen stilgelegen. Herman heeft uitvoerig verteld over de Kwaliteitsrapportage van ZorgWiel. De leden konden vragen stellen.

Op 26 september aanstaande is er een Bewonersraadvergadering voor de overige woonhuizen in Gendt. De vergadering werd afgesloten met een uitstekend verzorgde gezamenlijke lunch.