Bewonersraad

Voor bewoners is het belangrijk om direct betrokken te zijn bij de dagelijkse gang van zaken binnen ZorgWiel en hun woonhuis. Daarom is er binnen ZorgWiel een Bewonersraad actief (waarin vrijwel ieder woonhuis een vertegenwoordiger heeft) en zijn er Bewoners- of Huiskameroverleggen.

De Bewonersraad vervult de taken die wettelijk zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorginstellingen (WMCZ). De leden van de Bewonersraad zorgen voor inbreng en koppelen alles wat besproken is terug naar de bewoners van hun eigen woonhuis in Bewoners- of Huiskameroverleggen. Deze overleggen vinden elke zes weken plaats.

De Bewonersraad wordt begeleid door Aartje van Steenis. Zij neemt taken zoals het opstellen van de agenda en notuleren op zich. Jo van Tienoven, de vader van een bewoner van Ons Huis, treedt op als ‘technisch’ voorzitter en zorgt ervoor dat alle leden hun zegje kunnen doen.

De leden van de staf/directie worden regelmatig uitgenodigd door de Bewonersraad om hen te informeren over alle ontwikkelingen binnen ZorgWiel.

Samenstelling Bewonersraad:

  • De Blitz: Eveline Wittenberg
  • De Boterbloem: John Vollenberg
  • Ganzenvlucht: Lisanne Gaarman
  • geWoon: Loes van Enckevort
  • Gezinshuis Meiners: Nog geen deelnemer
  • Ons Huis: Thomas Smits
  • ’t Span: Femke Kuster
  • De Strang: Cor Wegh
  • Octopus: geen vertegenwoordiger i.v.m. de ernst van de handicap van de bewoners (Cor Kiers zorgt voor terugkoppeling naar ouders) 
  • Villa Ramon: Iris Hölscher