geWoon – Sevenum

De naam van het huis zegt het al, geWoon: een gewoon, kleinschalig en gezellig woonhuis voor Celeste, Dominique, Loes, Rick, Sem, Sjef en Sjors. 

Een bewuste keuze van hun ouders om bewoners met nogal verschillende zorgvragen bij elkaar te laten wonen, zodat zij in het dagelijks leven vooral ook iets voor elkaar kunnen betekenen. Samen wonen en leven in het mooie dorp Sevenum, aan een pleintje/hofje met andere buurtgenoten. 

De meeste bewoners zijn rechtstreeks vanuit hun ouderlijk huis in geWoon komen wonen en zijn begin twintig. Twee bewoners komen vanuit andere grootschaliger woonprojecten. De oudste bewoner is 40 jaar. 

geWoon is een initiatief van ouders, die met elkaar de Stichting geWoon vormen en heel nauw betrokken blijven bij de dagelijkse zorg die wij in geWoon mogen bieden. 

Wilt u wat meer lezen over het initiatief van de ouders en de totstandkoming van geWoon kijk dan op hun website: http://www.stgewoon.nl

Teamleider