WijSamen – Wijchen

WoonInitiatief Wijchen (voorheen WoonDroom Wijchen) is een startend, kleinschalig ouderinitiatief voor bewoners met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Uitgangspunt is het bieden van een veilig en warm thuis met daarnaast voor elke bewoner de benodigde zorg en aandacht. De bestaande woonvoorzieningen bieden te weinig ruimte voor de regie-rol die ouders op zich willen nemen.

De onderlinge betrokkenheid van zowel ouders als jongeren is groot. Het bestuur van ouders zet de hoofdlijnen uit en kleinere werkgroepen realiseren telkens volgende stappen om het uiteindelijke doel te bereiken. Met een gezamenlijke structuur voor informatievoorziening houden we elkaar op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Waar mogelijk nemen we de toekomstige 13 bewoners mee in onze plannen en regelmatig organiseren we activiteiten voor zowel bewoners als hun ouders.

In deze laatste fase wordt er het komend jaar 2022 hard gewerkt door de werkgroepen bouw, zorg&bewoners, financiën, domotica, tuin&onderhoud, inrichting en communicatie om alle puntjes op de i te zetten.

Voor het leveren van 24-uurs zorg is een overeenkomst gesloten met Stichting ZorgWiel. De start van de zorgverlening zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023 zijn.

 

Teamleider