WijSamen – Wijchen

WoonInitiatief Wijchen (voorheen WoonDroom Wijchen) is een startend, kleinschalig ouderinitiatief voor 13 bewoners met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Uitgangspunt is het bieden van een veilig en warm thuis met daarnaast voor elke bewoner de benodigde zorg en aandacht. 

Per 1 april 2023 is Stichting ZorgWiel de zorgverlening gestart aan deze bewoners.

 

Teamleider