Persoonlijk Zorgplan

Bij ZorgWiel noemen wij het zorgplan: ‘Mijn Plan’, omdat het plan persoonlijk is en de bewoner hier zelf eigenaar van is. In Mijn Plan worden de afspraken vastgelegd die met de bewoner en zijn of haar ouders/belangenbehartigers zijn gemaakt over de zorg en ondersteuning en de persoonlijke toekomstplannen (doelen).

Jaarlijks bespreken we Mijn Plan met de bewoner, zijn/haar persoonlijk begeleider, ouders/belangenbehartigers en de teamleider. Elk halfjaar evalueren we de doelen. Er wordt besproken in hoeverre de doelen zijn behaald en of deze moeten worden bijgesteld. Bij specifieke problematiek kan ook een psycholoog, pedagoog of een arts verstandelijk gehandicaptenzorg (AVG) bij de bespreking van Mijn Plan worden betrokken.

Mijn Plan is een digitaal (uiteraard beveiligd) document dat wordt vastgelegd in het informatiesysteem (de database) van ZorgWiel. Mede naar aanleiding van het eerste Bewonerstevredenheidsonderzoek binnen ZorgWiel (eind 2016) werken we aan de ontwikkeling van een bewonersversie van Mijn Plan, die voor onze bewoners ook goed leesbaar of begrijpelijk is. Bewoners kunnen deze versie later op papier of digitaal lezen.

ZorgWiel schenkt veel aandacht aan het persoonlijk netwerk van de bewoners in de woonhuizen. We betrekken ouders/familie van bewoners actief en informeren hen over de dagelijkse zorg. Ook buren, vrienden en vrijwilligers spelen een actieve rol in de woonhuizen. Wij streven ernaar dat iedere bewoner minimaal een paar relaties heeft in zijn of haar persoonlijke netwerk.