Inhoudelijk thema. Implementatie Kanslijn 2: Innovatie Lichttherapie

Binnen ZorgWiel wordt in 2024 gestart met de pilot inzet lichttherapie. Door verminderde blootstelling aan daglicht in de herfst en winter kan iemand sombere of depressieve klachten krijgen. Lichttherapie vult het tekort aan daglicht aan.

Lichttherapie kan een effectieve behandeling zijn voor depressieve klachten in de herfst en de winter, maar ook als iemand depressieve klachten heeft in de lente of zomer of wanneer er sprake is van slaapproblematiek. Bij lichttherapie wordt gebruik gemaakt van een speciale lichtlamp die op een tafel gezet kan worden.