Waarom ZorgWiel

ZorgWiel is opgericht op verzoek van en in samenwerking met Stichtingen/Verenigingen van ouders/ belangenbehartigers van mensen met een verstandelijke beperking. We richten ons op het in stand houden, voortbestaan en verder ontwikkelen van kleinschalige woonhuizen.

Door veranderingen in wet- en regelgeving en schaalvergroting bij een aantal bestaande zorginstellingen komt het voortbestaan en de toekomst van deze kleinschalige woonhuizen soms in de verdrukking. De initiatiefnemers van ZorgWiel zijn ervan overtuigd dat er voldoende toekomstperspectief is voor kleinschalige woonhuizen. Dat kan door: een open en constructieve onderlinge samenwerking, de zorg en ondersteuning laagdrempelig te organiseren en de organisatiekosten beperkt te houden. In de ‘subkopjes’ kunt u meer lezen over de kernwaarden van ZorgWiel.