Kleinschaligheid

ZorgWiel is in april 2015 gestart als nieuwe zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De directe aanleiding hiervoor waren de contacten met stichtingen/verenigingen van ouders, die soms moeilijk invulling kunnen geven aan hun ideeën en uitgangspunten bij grootschaliger georganiseerde zorginstellingen. Vaak blijkt er te weinig ruimte te zijn voor een échte en open dialoog tussen bewoners, ouders/familie en de leiding van zorgorganisaties om gezamenlijk oplossingen ‘op maat’ te ontwikkelen. Daarnaast bestaat bij veel zorginstellingen de tendens tot schaalvergroting, wat ten koste gaat van het kleinschalige karakter van woonhuizen.

ZorgWiel is laagdrempelig georganiseerd en heeft lage organisatiekosten. Hierdoor blijft er meer geld beschikbaar voor de dagelijkse zorg en ondersteuning, zodat er meer uren begeleiding op de woonhuizen ingezet kan worden. Zo kan ZorgWiel de kleinschaligheid beter waarborgen.