Financiering

De zorg die ZorgWiel biedt wordt gefinancierd op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Binnen de WLZ onderscheiden we vier financieringsvormen:

 • Persoonsgebonden budget (PGB)
  De zorgvrager of zijn wettelijk vertegenwoordiger beschikt over een zorgbudget, waarmee hij zelf zorg kan inkopen. Dit is al dan niet gezamenlijk met andere zorgvragers of hun ouders/familieleden. Het PGB is alleen bestemd voor de inkoop van begeleiding, verzorging, verpleging en/of huishoudelijke zorg. De bewoner betaalt zelf de kosten van levensonderhoud, zoals huur, voeding en energie.
 • Zorg in natura (ZIN) – Volledig Verblijf
  Alle kosten van zorg, ook die voor levensonderhoud, worden betaald vanuit de WLZ. Bewoners met een inkomen of uitkering dragen een deel daarvan af aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Dit is de zogeheten Eigen Bijdrage.
 • Zorg in natura (ZIN) – Volledig Pakket Thuis (VPT)
  De bewoner betaalt alleen de kosten van zijn huisvesting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huur en energie. De Eigen Bijdrage is lager dan bij Volledig Verblijf.
 • Zorg in natura (ZIN) –  Modulair Pakket Thuis (MPT)
  Alleen de kosten van begeleiding en verzorging worden betaald vanuit de WLZ. De bewoner betaalt zelf zijn kosten van levensonderhoud. Deze financieringsvorm is dus vergelijkbaar met die van PGB. Het enige verschil is dat er bij MPT geen ‘eigen zorgbudget’ is, waarmee de zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger zelf zorg inkoopt.

Het onderscheid tussen PGB en ZIN is aan het vervagen. Zorgkantoren (uitvoeringsorganisaties van de WLZ) bieden zorgvragers steeds vaker een persoonsvolgend budget aan. Daarmee mag iedere zorgvrager bij ZIN zelf kiezen van welke zorgaanbieder hij welke ondersteuning ontvangt en waar deze ondersteuning plaatsvindt.

ZorgWiel biedt zowel zorg op basis van PGB als ZIN. Samen met ouders en wettelijk vertegenwoordigers bekijken we welke financieringsvorm het beste aansluit bij het woonhuis. De keuzevrijheid van bewoners – en in het verlengde daarvan ouders en belangenbehartigers – is daarbij leidend.

Voor het leveren van ZIN heeft ZorgWiel een officiële erkenning (toelating) van het Ministerie van VWS. Met de zorgkantoren van Menzis en VGZ zijn contracten afgesloten voor de regio’s Arnhem, Noordoost-Brabant en Noord-Limburg.