Woonvormen

In alle woonhuizen is er 24-uurs begeleiding en verzorging. Dit wil zeggen dat er altijd begeleiding aanwezig is als de bewoners thuis zijn. ’s Nachts is dit meestal in de vorm van een slaapwacht. Overdag hebben de meeste bewoners op doordeweekse dagen buitenshuis werk of gaan zij naar de dagbesteding.

ZorgWiel biedt alleen zorg in kleinschalige woonhuizen. Het aantal bewoners per woonhuis varieert van 5 tot maximaal 15 bewoners.

Naast de bestaande woonhuizen heeft ZorgWiel ook samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met enkele stichtingen/verenigingen van ouders die een nieuwe woonvorm voor hun kinderen aan het ontwikkelen zijn. Deze woonvormen zijn onder andere in ontwikkeling in Nijmegen, Uden (2) en Sevenum. ZorgWiel ondersteunt deze ouderinitiatieven in hun ontwikkelingstraject naar de toekomstige woonvorm.

In gemeenten waar we meer dan één woonhuis hebben, zoals in de gemeenten Lingewaard (Gendt) en Uden, onderzoeken we de mogelijkheden om ondersteuningsvormen aan te bieden voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het gaat hierbij specifiek om de mensen die met enige begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Gemeenten zijn in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verantwoordelijk voor deze lichte begeleidingsvormen. De mogelijkheden zijn echter afhankelijk van het feit of we als ZorgWiel hiervoor een contract kunnen afsluiten met de betrokken gemeente.