Raad van Toezicht

ZorgWiel wordt bestuurd door de directie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen ZorgWiel. Hierbij neemt de Raad van Toezicht de Zorgbrede Governancecode in acht.

De Raad van Toezicht geeft de directie regelmatig advies vanuit hun maatschappelijke functie en positie. Zij vervult een belangrijke voorbeeld- en klankbordfunctie voor de directie.

Samenstelling Raad van Toezicht: 

 • Wim F. Prins (1942), voorzitter (Links)

  Als medeoprichter en voorzitter van de Raad van Toezicht van ZorgWiel ben ik overtuigd van de wenselijkheid en de noodzaak om de zorgverlening aan kleinschalige wooninitiatieven te ondersteunen en in stand te houden.

  Het is vanuit deze overtuiging dat ik samen met Bert Vedder ZorgWiel heb opgericht met als doel kwalitatief hoogstaande zorg te leveren in het besef dat ouders/belangenbehartigers van onze doelgroep mede bepalend zijn en blijven voor de cultuur waarbinnen hun kinderen, broers of zussen moeten kunnen leven.

  Tot 1996 ben ik langdurig verbonden geweest in managementfuncties aan ondernemingen in de organisatie- en advieswereld en de ICT, daarna als zelfstandig managementconsultant. Gedreven door onze dochter die niet zonder begeleiding en ondersteuning kan, heb ik op enig moment het besluit genomen mijn opgedane kennis en ervaring in te zetten voor de doelgroep van ZorgWiel.

 • Carla Janssen (1955), lid (Midden)

  Ik ben moeder van een 31-jarige dochter met een verstandelijke beperking. Van oorsprong ben ik verpleegkundige.

  Voor mij is het belangrijk dat ZorgWiel zijn kleinschaligheid in de toekomst behoudt. Ik merk dat de begeleiding met plezier en warme betrokkenheid werkt. Daarom is het belangrijk dat ZorgWiel hun persoonlijke en professionele ontwikkeling blijft stimuleren. Binnen de Raad van Toezicht wil ik bewaken dat ZorgWiel de idealen waarmee ze zijn begonnen blijft behouden.

 • Coronus Veraa (1960), RA, lid (Rechts)

  In 2015 ben ik toegetreden tot de Raad van Toezicht van ZorgWiel. Mijn beroep is registeraccountant en vanuit deze expertise probeer ik een bijdrage te leveren aan het financiële welzijn van ZorgWiel. Alhoewel ik uit het verleden geen ervaringen heb met de zorgsector vind ik het uitdagend om met een onafhankelijke en frisse blik de ontwikkelingen van ZorgWiel mede gestalte te geven.