Raad van Toezicht

ZorgWiel wordt bestuurd door de directie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen ZorgWiel. Hierbij neemt de Raad van Toezicht de Zorgbrede Governancecode in acht.

De Raad van Toezicht geeft de directie regelmatig advies vanuit hun maatschappelijke functie en positie. Zij vervult een belangrijke voorbeeld- en klankbordfunctie voor de directie.

V.l.n.r Carla Janssen, Diana van Miltenburg, Francien van Erp

Samenstelling Raad van Toezicht:

Diana van Miltenburg, voorzitter 

Vanaf 15 maart 2023 heb ik de voorzittersrol van de Raad van Toezicht van ZorgWiel overgenomen van Wim Prins.
Wie ik ben? Ik ben in het midden van het land opgegroeid als een na jongste dochter in een horecagezin met 6 kinderen, waarvan 1 zus met een verstandelijke en licht lichamelijke uitdaging. In mijn werkende leven houd ik mij bezig met het managen van personele zaken binnen een grote bank. In mijn privéleven geniet ik van mijn gezin (man, 3 kinderen en een hond) en van de sociale contacten met vrienden en familie. Ik kijk er naar uit om met mijn economische achtergrond en menselijke inslag mijn bijdrage te kunnen leveren in de ontwikkelingen die ZorgWiel doormaakt.

Carla Janssen (1955), lid 

Ik ben moeder van een 31-jarige dochter met een verstandelijke beperking. Van oorsprong ben ik verpleegkundige.

Voor mij is het belangrijk dat ZorgWiel zijn kleinschaligheid in de toekomst behoudt. Ik merk dat de begeleiding met plezier en warme betrokkenheid werkt. Daarom is het belangrijk dat ZorgWiel hun persoonlijke en professionele ontwikkeling blijft stimuleren. Binnen de Raad van Toezicht wil ik bewaken dat ZorgWiel de idealen waarmee ze zijn begonnen blijft behouden.

Francien van Erp, RA, lid 

Ik ben woonachtig in het mooie Sint-Oedenrode en ben getrouwd met Martin en samen hebben we twee zonen (Wouter van 19 en Tristan van 17). Ik ben opgeleid als Register Accountant. Ik ben mijn werkzame leven gestart met het werken op een accountantskantoor, daarna ben ik in het bedrijfsleven gaan werken en heb daar diverse financiële/managementfuncties bekleed. Momenteel werk ik als financieel manager bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, dit is een uitvoeringsinstantie van de Provincie Noord-Brabant en is er op gericht om innovatie in Brabant te stimuleren.

Ik volg Stichting ZorgWiel al een aantal jaren en vind het een erg mooie en financieel gezonde organisatie. Ik vind het een grote eer dat ik in de Raad van Toezicht mag plaatsnemen. Ik heb dan wel geen ervaring met de zorgsector, maar ik hoop met mijn expertise op het financiële vlak een bijdrage aan Stichting ZorgWiel te leveren!