Medewerkersraad

De teams in de woonhuizen hebben maandelijks een (zorginhoudelijk) werkoverleg onder leiding van de Teamleider. Bij deze teamoverleggen is vaak ook een lid van de staf/directie aanwezig.

ZorgWiel heeft op dit moment formeel geen Ondernemingsraad. Door de open cultuur en de korte en persoonlijke communicatielijnen ervaren de medewerkers van de woonhuizen de samenwerking binnen ZorgWiel als dusdanig laagdrempelig, waardoor er geen behoefte is aan een formele medezeggenschapstructuur.

ZorgWiel heeft daarom gekozen voor een informelere werkwijze, waarbij een aantal vertegenwoordigers uit de woonhuizen deelneemt aan de Medewerkersraad van ZorgWiel. De staf/directie bespreekt gemiddeld één keer per kwartaal alle relevante ontwikkelingen met deze Medewerkersraad. De leden hebben alle ruimte om relevante ontwikkelingen vanuit het eigen team op organisatieniveau in te brengen.

Voorlopige samenstelling Medewerkersraad: 

  • Ganzenvlucht: Anny Stap
  • Majstro: Liselotte Scheepe
  • De Vlinder: Lise Gloudemans
  • Meiners: Dorothy Rijsdijk
  • De Strang: Anne Naberink
  • ’t Span: Claudia Razing
  • WijSamen: Hellen de Gelder