Over ZorgWiel

De woonhuizen zijn de kern van ZorgWiel. Daar draait het om. In een open dialoog tussen bewoners, ouders/belangenbehartigers en medewerkers wordt daar invulling gegeven aan de dagelijkse zorg.

ZorgWiel heeft een kleine staf die de woonhuizen faciliteert en allerlei zaken regelt op organisatieniveau, bijvoorbeeld naar de verschillende externe instanties. Een slagvaardige Raad van Toezicht volgt de gang van zaken en kijkt mee of alles goed verloopt.

Bewoners en medewerkers zijn nauw betrokken bij het beleid en de ontwikkelingen binnen ZorgWiel. Dat gebeurt onder andere door overleg met de Bewonersraad en Medewerkersraad. Bij de betreffende ‘subkopjes’ kunt u meer lezen over de inhoud en de samenstelling.