Transparantie

ZorgWiel onderscheidt zich van veel andere zorgaanbieders door de manier waarop wij verantwoording afleggen over onze zorgverlening. We gaan niet alleen inhoudelijk in op zorgplannen en doelen voor de bewoners. ZorgWiel gaat verder. Samen met de ouderbesturen van de woonhuizen actualiseren we jaarlijks de inzet van begeleidingsuren. Indien nodig stellen we deze bij. Ook geven we halfjaarlijks een overzicht van de geleverde zorguren per medewerker in een woonhuis. Tot slot geven we jaarlijks inzage in de gelden die wij onder andere ontvangen via zorgkantoren, hoe ieder woonhuis financieel heeft gedraaid en wat onze organisatiekosten zijn. Deze kosten zijn in verhouding tot andere zorgaanbieders over het algemeen laag.

Afspraken maken en nakomen vinden wij binnen ZorgWiel gewoon! Daarbij gaat het niet alleen om uitvoering van afspraken in zorgplannen of van acties uit bewonersoverleggen, vergaderingen met stichtingen/verenigingen van ouders, teamoverleggen van medewerkers, bewonersraad, enzovoorts. Het blijkt ook uit snel reageren op vragen. ZorgWiel is 24 uur per dag bereikbaar. De staf, teamleiders en medewerkers van ZorgWiel zijn persoonlijk aanspreekbaar op gemaakte afspraken.