De Strang – Gendt

De Strang is een prachtig appartementencomplex dat in 2007 tot stand is gekomen door nauwe samenwerking tussen Stichting Woonvorm Gendt (stichting van ouders) en Woonstichting Gendt.

De Strang biedt een woonplek, zorg en ondersteuning aan 12 bewoners met een verstandelijke beperking. De leeftijd van de bewoners varieert nogal: van midden twintig tot ruim zestig jaar. ZorgWiel biedt hier 24-uurs zorg. Dit wil zeggen dat er altijd begeleiding aanwezig is als bewoners thuis zijn. Dat is nodig, omdat bij enkele bewoners sprake is van epilepsie.

Alle bewoners zijn afkomstig uit Gendt of omliggende dorpen. Dat maakt dat zij veel dorpsgenoten kennen en écht deel uitmaken van het dorpsgebeuren.

Teamleider

teamleider-foto
Suzan Kusters
suzankusters@zorgwiel.nl