Onze zorgondersteuning

ZorgWiel is er voor mensen met een verstandelijke beperking, die langdurig (levenslang) ondersteuning nodig hebben. Het accent ligt op begeleiding en verzorging in woon- of gezinshuizen met zogeheten 24-uurszorg. Dat betekent, dat er meestal ook ’s nachts begeleiding (in de vorm van een slaapwacht) aanwezig is.

Sommige zorgvragers hebben naast hun verstandelijke beperking specifieke ondersteuning nodig, bijvoorbeeld door hun autisme, epilepsie, gedrag of ernstige meervoudige beperking. Samen met betrokkenen of hun ouders/belangenbehartigers bekijken we zorgvuldig of ZorgWiel die zorg en ondersteuning kan bieden.

Wilt u meer weten hoe u een indicatie kunt verkrijgen voor zorg en ondersteuning, hoe de zorg wordt gefinancierd en de manier waarop ZorgWiel de ondersteuning praktisch invult, klik dan op het betreffende ‘subkopje’.