Zorgindicatie

Om in een woonhuis van ZorgWiel te kunnen wonen hebben (toekomstige) bewoners een zorgindicatie nodig op grond van de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Zorgvragers die zijn aangewezen op 24-uurs begeleiding of permanent toezicht kunnen een zorgindicatie aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze onafhankelijke instantie beoordeelt hoeveel en waarin de zorgvrager begeleiding of verzorging nodig heeft. De beoordeling van het CIZ leidt tot een indeling in een ‘zorgprofiel’. Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking onderscheiden we zes zorgprofielen:

  • Wonen met begeleiding en verzorging (voorheen ZZP 3 VG)
  • Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (voorheen ZZP 4 VG)
  • Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (voorheen ZZP 5 VG)
  • Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

(voorheen ZZP 6 VG)

  • (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (voorheen ZZP 7 VG)
  • Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (voorheen ZZP 8 VG)

Naast deze indeling in zorgprofielen is het in uitzonderlijke situaties, bij zeer complexe zorg, mogelijk om ‘Meerzorg’ aan te vragen. Dit is een soort toeslag bovenop het reguliere zorgbudget.

Eén van onze medewerkers is gespecialiseerd in het aanvragen van indicaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij kan u – wanneer u kiest voor een woonhuis bij ZorgWiel – helpen bij het indienen van de indicatieaanvraag.