Staf en Directie

ZorgWiel heeft een kleine staf ter ondersteuning van de woonhuizen (bewoners, medewerkers, ouders/familieleden en vrijwilligers). Daarnaast zorgt de staf/directie ervoor dat ZorgWiel voldoet aan eisen en voorwaarden die de overheid, zorgkantoren, Inspectie voor de Gezondheidszorg en alle andere extern betrokken partijen stellen aan een kwalitatief verantwoorde en veilige zorgverlening.

ZorgWiel heeft geen kantoorpand. De directie en staf werken vanuit huis. Dat geeft in ons digitale tijdperk geen beperkingen. De staf/directie vergadert één keer per twee weken bij één van de leden thuis.

Samenstelling staf/directie (boven van links naar rechts: Herman de Jong, Jeanet Kerckhoffs, Rinske Vedder, Sandra Simons; onder van links naar rechts: Jennifer Millenaar, Wendy Weerepas)

Sandra Simons, opvolgend directeur
E-mail: sandrasimons@zorgwiel.nl
Tel.: 06-4676 5117

Ik heb de zorgsector leren kennen van ‘buitenaf’. Bijna 20 jaar ben ik werkzaam geweest als advocaat en mediator, gespecialiseerd in contracten- en gezondheidsrecht. In die rol heb ik onder meer diverse zorginstellingen en professionals in de zorg geadviseerd en bijgestaan in geschillen.

Het heeft mij geraakt om te zien hoe kwetsbare mensen soms ondergeschikt dreigen te raken aan zakelijke belangen. Hoe anders is dat bij ZorgWiel. De wijze waarop collega’s, bewoners, hun familieleden en vrijwilligers samenwerken is hartverwarmend. Ik ben dan ook erg blij en trots dat ik mij nu van ‘binnenuit’ kan inzetten voor ZorgWiel en de leiding heb mogen overnemen van Bert Vedder, oprichter van Stichting ZorgWiel.

Herman de Jong, manager zorg & kwaliteit
E-mail: hermandejong@zorgwiel.nl
Tel.: 06-8392 1215

In mijn werkzaamheden voor ZorgWiel vind ik het van belang dat ik met grote regelmaat stil sta bij de vraag: ‘wat hebben onze bewoners hieraan’? Om hier antwoord op te krijgen is het nodig bewoners te kennen en te ‘zien’.Het contact met onze bewoners maakt daarom wezenlijk onderdeel uit van mijn dagelijkse werk en is ook de reden dat ik een aantal jaren geleden ervoor gekozen heb dit werk te gaan doen.

In een open communicatie met ouders, collega’s en daar waar mogelijk bewoners proberen we samen de best passende antwoorden te vinden op vragen die er zijn. Deze wisselwerking maakt ZorgWiel een dynamische en lerende organisatie waarvoor het prettig werken is.

Jennifer Millenaar, manager zorg & kwaliteit
E-mail: jennifermillenaar@zorgwiel.nl
Tel.: 06-1064 2970

Ik ben dankbaar dat ik een bijdrage mag leveren aan het vertalen van vakinhoudelijke ontwikkelingen naar strategisch kwaliteitsbeleid, waardoor de kwaliteit van zorg optimaal is en voortdurend aan blijft sluiten bij de wensen van onze bewoners.

Waar ik energie uit haal tijdens mijn werk? Dat gebeurt wanneer ik aansluit bij zorginhoudelijke teamoverleggen, de contacten die ik heb met onze bewoners en zijn/haar naasten en de samenwerking met het netwerk van de bewoner en mijn bevlogen collega’s. Door onze complementaire samenwerking zijn wij tot grootse dingen in staat.

Rinske Vedder, manager personeel en organisatie
E-mail: rinskevedder@zorgwiel.nl
Tel.: 06-8393 5797

Voordat ik in februari 2020 bij ZorgWiel kwam werken, heb ik in negen jaar bij KiKa veel ervaring opgedaan op het gebied van bedrijfsvoering, personeelszaken en marketing. Ik ben erg blij dat ik bij ZorgWiel het prachtige werk van mijn vader (oprichter van ZorgWiel, Bert Vedder) kan voortzetten. 

Jeanet Kerckhoffs, stafondersteuner bedrijfsvoering
E-mail: jeanetkerckhoffs@zorgwiel.nl
Tel.: 06-8117 4073

Sinds december 2017 werk ik met veel plezier bij ZorgWiel, waarbij ik zoveel mogelijk op administratief gebied ondersteun.  De kleinschaligheid, transparantie en betrokkenheid van de medewerkers zijn hartverwarmend. ZorgWiel voelt als één grote familie!

Wendy Weerepas, stafondersteuner bedrijfsvoering
E-mail: wendyweerepas@zorgwiel.nl
Tel.: 06-1368 2873

Samen met Jeanet verricht ik allerlei werkzaamheden op administratief gebied. Sinds april 2020 werk ik bij Zorgwiel en wat me opvalt is de persoonlijke, menselijke en vooral warme sfeer. Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik terecht ben gekomen in deze warme organisatie.

Herman de Jong, trajectbegeleider zorginhoudelijke aspecten
E-mail: hermandejong@zorgwiel.nl

Contact- en correspondentieadres: 

Stichting ZorgWiel

Moerven 220

5464 PE  Veghel

Tel. 06 – 3016 6453

E-mail: info@zorgwiel.nl
Website: www.zorgwiel.nl
KvK: 60464011