Duurzaamheid

Bewoners en begeleiders schenken binnen ZorgWiel waar mogelijk aandacht aan duurzaamheidsaspecten. In alle woonhuizen wordt er veel aandacht geschonken aan gezonde voeding en leefstijl. Afval en vuilnis wordt uiteraard gescheiden verwerkt. 

Verder heeft ieder woonhuis de beschikking over een zogeheten ‘duurzaamheidsspel’, waarmee bewoners op een speelse wijze blijvend bewust worden gemaakt van verantwoorde omgang met energie, een schoon milieu en onze kostbare natuur. 

Met de huiseigenaren van onze woonhuizen stemmen we af over mogelijke energiebesparingsmaatregelen, maar hierin zijn we mede afhankelijk van hun beleid en investeringsprogramma. 

In 2018 zijn op één van de woonhuizen zonnepanelen geplaatst, die zorgen voor een aanzienlijke besparing op elektriciteitsgebruik. Nieuwe woonhuizen worden in overleg met woningstichtingen of particuliere investeerders ontwikkeld op basis van de nieuwste energienormen. geWoon in Sevenum is daar een goed voorbeeld van. Dit huis is energieneutraal gebouwd en dat geldt ook voor de nieuwste woonhuizen in Nijmegen, Wijchen en Schaijk.