Bewonersprofiel woongroep Majstro

Woongroep Majstro

Stichting Majstro is een ouderinitiatief dat een woongroep voor jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking heeft gerealiseerd. De woongroep is in het woon-zorgcomplex Aaron, aan de Theo Dobbestraat, in het nieuwe stadsdeel ‘Hof van Holland’ in Lent (Nijmegen). De woonplek is op de begane grond en gelijkvloers. Sinds 1 maart 2022 is Stichting ZorgWiel gestart met de zorgverlening. Op Majstro wonen inmiddels 9 jongvolwassenen. Omdat woongroep Majstro een ouderinitiatief is, wordt er een zekere mate wij van betrokkenheid verwacht van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers.

Elke jongere heeft zijn of haar eigen slaapkamer met ruimte voor een zitgelegenheid. De keuken, badkamer, woonkamer zijn voor gezamenlijk gebruik. Voor kandidaat bewoners bestaat een intakeprocedure waarbij wordt beoordeeld of zij voldoen aan het bewonersprofiel. Bij toewijzing zal worden gestreefd naar een evenredige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke bewoners en naar een zeker evenwicht qua zorgvragen binnen de groep.

Er is nog ruimte voor een nieuwe bewoner met onderstaand profiel. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij de manager zorg en kwaliteit van Stichting ZorgWiel, Jennifer Millenaar, via jennifermillenaar@zorgwiel.eu of via 06-10 64 29 70

Bewonersprofiel

  • Leeftijd; jongvolwassenen. Doelgroep schoolverlater of dagbesteding
  • De bewoner beschikt over een WLZ verblijfsindicatie VG3 of VG4
  • De bewoner heeft een licht tot matige verstandelijke beperking
  • De bewoner heeft een bepaalde mate van (zelf) redzaamheid
  • De financiering van de zorg verloopt in via ZIN
  • De bewoner heeft werk of dagbesteding in de omgeving van Nijmegen

Procedure:

Na aanmelding zal de betrokken gedragswetenschapper, de manager zorg en kwaliteit en de teamleider de toegestuurde gegevens van de jongere beoordelen.

Wanneer de woonvraag passend lijkt zal voor de ouder(s) een rondleiding bij Majstro georganiseerd worden door een ouder vanuit de oudergroep Majstro. Wanneer de woonplek past bij de woonwens wordt door een ouder van Majstro een afspraak gemaakt met de ouder(s) en kandidaat voor een wandeling of andere kennismaking, waarbij een afvaardiging van de oudergroep aanwezig is.

Bij wederzijdse interesse wordt door de gedragswetenschapper, teamleider en manager z&k een huisbezoek gepland en een afspraak gepland voor bezoek op de dagbesteding/ huidige woonplek van de kandidaat. Wanneer er een positief beeld is over de passendheid binnen het woonhuis wordt er een afspraak gemaakt waarbij de kandidaat koffie komt drinken op Majstro.

Bij een positieve beoordeling van de woonvraag zal de manager z&k zorgdragen voor een terugkoppeling en nadere afspraken maken over start zorgverlening.