Externe visitatie: Samen sterker

Naar aanleiding van het Kwaliteitsbeeld hebben we een externe visitatie georganiseerd. 

Samen Sterker: Een Inspirerende bijeenkomst over Kwaliteit in de Zorg!

Vandaag organiseerden de Zeeg en ZorgWiel een externe visitatie over de kwaliteit van onze zorg in het afgelopen jaar. We deden dit in samenwerking met het Astrum College, een gewaardeerde partner uit het onderwijslandschap. Het was een buitengewoon vruchtbare bijeenkomst waarbij we niet alleen terugblikten op ons eigen traject van de afgelopen jaren, maar ook vooruitkeken naar onze toekomstige ambities.

Bij deze visitatie stonden de vier essentiële bouwstenen van het kwaliteitskompas centraal. Vanuit een gedeelde passie voor innovatie, kennisontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening, hebben we met elkaar ontdekt dat we veel van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Het was inspirerend om te zien hoe we kunnen samenwerken om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking naar een nog hoger niveau te tillen.

Een van de meest opvallende aspecten was de openheid en bereidheid om van elkaar
te leren. Of het nu gaat om het verkennen van innovatieve
zorgmethoden, het bevorderen van kennisontwikkeling voor onze medewerkers, of het verbeteren van de wijze waarop het Multidisciplinair Overleg (MDO) wordt vormgegeven; we hebben gezamenlijk ontdekt hoe we elkaar kunnen inspireren en verrijken.

Wij kijken met groot genoegen terug op deze inspirerende bijeenkomst en zijn vastberaden om onze samenwerking verder te versterken. Laten we samen blijven bouwen aan een zorglandschap waarin iedereen de ondersteuning en zorg krijgt die ze verdienen. Samen staan we sterker!