Medewerkersraad

Eindelijk kon de Medewerkersraad weer live vergaderen, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. De opkomst was deze keer niet zo groot, maar het was een zinvolle, nuttige bijeenkomst. 

De jaarrekening van ZorgWiel is besproken en goedgekeurd. Fijn dat 2020 met een positief financieel resultaat kon worden afgesloten. Ook het kwaliteitsrapport werd besproken en goedgekeurd. In dit rapport wordt stilgestaan bij het feit dat 2020 door corona een ander jaar is geweest en een aantal zaken geen doorgang heeft kunnen vinden. Bijvoorbeeld de externe visitaties, waarbij medewerkers uit een woonhuis op bezoek gaan bij een ander woonhuis om te zien hoe zij met bepaalde zaken omgaan. Hopelijk kan dit in 2021 weer opgepakt worden. Opvallend is wel dat in alle woonhuizen heel snel alle diensten werden opgevuld en een dagprogramma voor de bewoners werd opgezet op het moment dat de dagbestedingen dicht gingen. Een heel groot compliment voor alle medewerkers.

Ten slotte vinden de aanwezige leden van de Medewerkersraad het tijd om meer initiatief te nemen, het is dan ook een raad van en voor de medewerkers. Zij werken een voorstel uit, waarbij wordt gekeken naar het aantal leden en de werkwijze van de medewerkersraad. Uiteraard is de staf altijd bereid om aan te sluiten, mee te denken en uitleg te geven over gewenste onderwerpen. Een mooie nieuwe stap in de ontwikkeling van de Medewerkersraad.