Nieuws van de Bewonersraad

Op 12 februari 2020 kwam de Bewonersraad bijeen om te vergaderen in gezinshuis Meiners te Velp.

En we hebben leuk nieuws, want Maarten Meiners komt ook bij de Bewonersraad. Welkom Maarten!

Tijdens de vergadering was Marit van Ewijk aanwezig om met elkaar over het bewonerstevredenheidonderzoek te praten. Marit vertelde dat er in alle woonhuizen van ZorgWiel onder de bewoners een tevredenheidsonderzoek is afgenomen. Veel bewoners hebben gereageerd op dit onderzoek en daar zijn wij erg blij mee.

In het onderzoek werd gevraagd waar ZorgWiel goed in is, maar ook welke zaken nog wat meer aandacht moeten krijgen. Ook werd er bijvoorbeeld gevraagd welke wensen bewoners nog hebben. Verderop in deze nieuwsbrief kan je daar meer over lezen of horen.

Nu de Bewonersraad van ZorgWiel weet wat de uitslag is van dit tevredenheidsonderzoek, wordt het nu aangeboden aan de staf. Hieruit kan ZorgWiel verbeterpunten halen. De Bewonersraad verklapt al wel vast het cijfer voor ZorgWiel…………een 8,6!

Een heel mooi cijfer waar we allemaal trots op mogen zijn!

In de rondvraag hebben we met elkaar ook nog een aantal punten besproken. Leuk om te vertellen is dat John aangaf dat ze een open dag gaan organiseren om meer bekendheid te geven aan de Boterbloem in Zeeland. Iedereen vindt dit een mooi initiatief.

Voor een paar mensen was het ver rijden om in Velp te vergaderen vanavond. Sommigen moesten vlug eten en waren pas laat weer thuis. Daarom is besloten om de volgende vergaderingen op een zaterdagmorgen in Uden te organiseren. Na deze vergadering eten we dan nog gezellig samen een broodje.