Nieuws van de Bewonersraad

 

Het eerste overleg van de Bewonersraad van 2022 was, door de nog altijd geldende coronamaatregelen, wederom op twee verschillende dagen gepland. Als het om de overleggen met de Bewonersraad gaat, is 2022 dus op dezelfde wijze gestart als waarop 2021 geëindigd is. De laatste vergaderingen in 2021 waren in oktober, dat is alweer een hele tijd geleden.

Op 19 februari en op 5 maart hebben de leden van de Bewonersraad elkaar ontmoet. Op beide dagen was de opkomst prima en is er goed vergaderd. We mochten twee nieuwe leden verwelkomen, Floris vanuit Het Klavier en Inge vanuit De Vlinder. Inge heeft de plaats van Ron in de Bewonersraad ingenomen. Mandy kwam vanuit Ganzenvlucht Lisanne ondersteunen. We gaan je vertellen wat er in beide Bewonersraden is besproken….

We hebben stilgestaan bij de laatste periode vanaf het moment dat we elkaar voor de laatste keer zagen. In de verschillende woonhuizen zijn verschillende bewoners wel positief getest op Corona, maar gelukkig hadden de meesten enkel wat milde klachten en was het eigenlijk het uitzitten van de quarantaineperiode, dat is niet leuk en al vervelend genoeg!

Inge vertelt dat in De Vlinder de huisregels zijn gemaakt en besproken in het huiskameroverleg. Floris komt met het mooie voorstel om in elk woonhuis een ideeënbus te plaatsen waarin bewoners leuke voorstellen voor activiteiten kunnen doen. Misschien is dat ook iets voor jullie woonhuis! Loes heeft een mooi verhaal over hoe zij verrast werd in haar dorp tijdens carnaval; zij was uitgekozen om de carnavalsprinses van het dorp te zijn; een hele eer!

Lisanne meldt dat er voor Ganzenvlucht mooie plannen voor de toekomst zijn. Er komt in Gendt een nieuwbouwproject waar de bewoners straks een mooie nieuwe woonplek gaan krijgen. Lisanne en Mandy kijken er nu al naar uit. Wel moeten ze nog wat geduld hebben, want als alles goed gaat staat het huis er over ongeveer 2½ jaar.

Cor vertelt dat De Strang 15 jaar bestaat en dat het dus tijd is voor nieuwe keukens, ook de vloer wordt vervangen en er wordt geschilderd. Maarten van Gezinshuis Meiners laat weten dat zij al mooie vakantieplannen hebben, het wordt Ameland dit jaar!

Marco van Villa Ramon laat weten dat er een nieuwe bewoner is komen wonen, Ragna!

De afspraak wordt gemaakt om tijdens de volgende Bewonersraad op 15 mei met de gehele Bewonersraad een leuke activiteit te gaan doen om het ook een beetje te vieren dat we als een grote Bewonersraad weer bij elkaar kunnen komen. We denken dat corona dan geen spelbreker meer zal zijn. Nu al zijn er leuke ideetjes om dan te gaan doen!

Jennifer en Herman vragen namens Rinske of er bewoners zijn die het leuk vinden om geïnterviewd te worden en dat dit interview dan geplaatst wordt op de social media van ZorgWiel. Loes, Thomas, Lisanne en Cor geven aan dit leuk te vinden.

De stafleden van ZorgWiel gaan dit jaar beginnen met het bezoeken van de woonhuizen om daar met bewoners een leuke activiteit te gaan doen. Zo leren zij de bewoners nog beter kennen en weten zij wat er allemaal gedaan wordt in de woonhuizen. Jennifer en Herman horen van de Bewonersraad dat zij dit een goed idee vinden.

Jennifer meldt dat er al bewoners wonen in Majstro en dat de bouw van het laatste woonhuis van ZorgWiel in Wijchen is gestart. 

Ook praten we over het ZorgWielweekend, al twee keer hebben we dit uit moeten stellen door….corona! De staf van ZorgWiel gaat er weer mee aan de slag.

Aan het einde van de vergadering maken we nog een foto van de leden van de Bewonersraad; Rinske heeft deze foto’s inmiddels al op social media gezet.

Voorzitter Cor bedankt iedereen voor het aanwezig zijn en de inbreng en wenst iedereen een goede reis naar huis!