Inhoudelijk nieuwsbrief: LACCS

LACCS-methodiek binnen ZorgWiel

Binnen ZorgWiel gaan wij voor onze bewoners met een ernstig meervoudige beperking (EMB)) werken volgens de LACCS methodiek. Vanaf dit voorjaar wordt het team van woonhuis Octopus getraind in het werken met deze methodiek. Wij krijgen vanuit het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) ondersteuning in de scholing. De scholing bestaat uit een deel theorie en daarnaast een deel praktijk voor het bespreken van casussen. Uiteraard worden de ouders/familie ook betrokken in dit traject. Zij zijn en blijven de deskundige(n) op het gebied van de bewoner. De komende jaren zullen wij deze methodiek ook gaan introduceren binnen onze andere woonhuizen met EMB-bewoners.

De tijd dat mensen met EMB alleen maar ‘goed verzorgd’ hoefden te worden, ligt gelukkig ver achter ons. Dit werd het medische model genoemd: goed verzorgd en een kop koffie met een koekje op z’n tijd. De praktische invulling van ‘kwaliteit van leven’ wordt binnen woonhuizen vaak vastgelegd in afspraken en regels. Voor deze regels is natuurlijk wel wat te zeggen. Ze leiden alleen niet per se tot een goed leven voor de bewoner. Er wordt te weinig gesproken over de vraag: “Hoe goed is het leven van de bewoner eigenlijk? Hoe pakken de afspraken en regels voor hem of haar uit?” Terwijl die vragen zo ontzettend belangrijk zijn.

Vijf gebieden

Wat vinden wij binnen ZorgWiel dan echt belangrijk voor onze bewoners met EMB? In onze overtuiging gaat het om vijf gebieden. Voor een goed leven moet het op alle vijf gebieden goed voor elkaar zijn. Deze vijf gebieden gaan over de menselijke behoeften die jij en wij ook hebben: een lijf zonder pijn, lekker slapen, dingen doen die je leuk vindt, zo nu en dan iets nieuws ondernemen, je begrepen, geliefd en gewaardeerd voelen en verbonden zijn met de mensen om je heen. Wij vinden de vijf LACCS-gebieden even belangrijk. In onze overtuiging is er geen rangorde.

  • Lichamelijk welzijn
  • Alertheid
  • Contact
  • Communicatie
  • Stimulerende tijdsbesteding

De LACCS-waarden:
híer heeft de bewoner behoefte aan

Voor een goed leven moet het voor de bewoner op de vijf LACCS-gebieden goed voor elkaar zijn. Maar wat is dat dan, ‘goed voor elkaar’? Waar heeft de bewoner behoefte aan? Hoe weet je dat? Hoe meet je dat? Je moet het eens zijn over wáár je eigenlijk naar streeft. Per LACCS-gebied hebben we een aantal waarden geformuleerd. De waarden maken concreet wát dan precies maakt of je leven goed is. 

Ontwikkelingsdenken: zo beleeft de bewoner de wereld om zich heen

Als begeleider moet je een goed beeld hebben van het niveau van je bewoner. Wat snapt hij wel en wat niet? Hoe beleeft hij de wereld? Wat kan en mag je van hem verwachten? En wat betekent dit? Deze kennis heb je nodig om écht te kunnen bijdragen aan zijn leven. Je hebt dit ook nodig om de LACCS-waarden te kunnen beoordelen. Er is een manier ontwikkeld om naar het niveau te kijken. Dit noemen wij het ontwikkelingsdenken.

LACCS-gebieden: deskundigheid en vaardigheden

Met de LACCS-waarden en het ontwikkelingsdenken ben je er nog niet. Op de afzonderlijke LACCS-gebieden heb je deskundigheid nodig. Dat is nodig om bijvoorbeeld tóch contact te maken met iemand waarmee dat moeizaam verloopt. Om iemand die nauwelijks alert is, toch te betrekken bij een activiteit. Om de communicatie goed aan te laten sluiten, zodat je elkaar beter begrijpt. Om voldoende stimulering en uitdaging te bieden aan iemand die zich nauwelijks bewust is van zijn omgeving.

Methodisch werken

Om met de drie kamers te kunnen werken, moet je goed afstemmen. Met álle betrokkenen. Je stemt af waaraan je precies gaat werken. Want het is niet eenvoudig om ‘zomaar’ het goede te doen. Wat goed is voor het ene gebied, is soms nadelig voor het andere. Het is dan belangrijk om samen keuzes te maken. Dé juiste keuze bestaat niet. Vaak moet je kiezen tussen niet-ideale situaties. Het dak van het LACCS-huis is dan ook methodisch werken. Het dak brengt de drie kamers bij elkaar. Het dak maakt er een geheel van.