Leren van en met elkaar

In 2022 gaan de teamleiders van alle woonhuizen starten met intervisie. Intervisie is een professionele uitwisseling van kennis en ervaring. Het bevordert deskundigheid en de kwaliteit van het werk, maar zorgt ook voor meer verbinding met elkaar en tussen de woonhuizen. Letterlijk van en met elkaar leren, maar ook elkaar motiveren en stimuleren. Mooi dat we binnen onze organisatie deze stap kunnen zetten.

Er zullen twee intervisiegroepen worden gevormd. Twee van onze teamleiders, Camillia Weijs en Rogier Jurcka, hebben een opleiding tot intervisiebegeleider gevolgd en met succes afgerond. Camillia en Rogier: gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

Zij zullen allebei in één groep deelnemen aan de intervisie en in de andere groep optreden als onafhankelijke, professionele intervisiebegeleider. Beiden hebben ontzettend veel zin om aan de slag te gaan en ook de andere teamleiders zijn enthousiast. Het motto is al gevonden:

“Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je al weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.”