Nieuws van de Medewerkersraad

Op 10 mei jl. is de Medewerkersraad weer bij elkaar gekomen. Hierin is het medewerkers- en bewonerstevredenheidsonderzoek besproken. Wij zijn trots op de hoge respons en het cijfer dat is gegeven. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld is, zijn wij bezig om te zorgen dat de Medewerkersraad duidelijker zichtbaar is binnen de organisatie. Wij willen graag weten of er binnen de medewerkers behoefte is aan een Ondernemingsraad of een Medewerkersraad zoals deze nu is. In het najaar zal er via de mail een kleine enquête verspreid worden. Aan de hand van de uitslag gaan wij kijken hoe we verder zullen gaan. 

Na de zomer willen de leden  graag een keer aansluiten bij een teamvergadering om ook zo meer bekendheid en betrokkenheid te creëren. Leden van de huidige Medewerkersraad nemen contact op met de teamleiders om afspraken te maken wanneer aan te sluiten. Wij zijn nu met vier actieve leden, maar het zou fijn zijn als de raad nog groter wordt. Heb je een vraag of suggestie? Stuur dan een mail naar: mwr@zorgwiel.nl.

Zou je het leuk vinden om ook deel te nemen aan de Medewerkersraad, maar wil je eerst “proeven” of het bij je past? Ons volgende overleg is 27 september.
Je bent van harte welkom!