Opleiding Coachend Leidinggeven

In het najaar van 2021 hebben zeven van onze teamleiders een opleiding gevolgd: ‘Coachend Leidinggeven’. De training is incompany gegeven door Schouten & Nelissen, speciaal aangepast op de functie en behoeften van de teamleiders.

In de functie van meewerkend teamleider op de woonhuizen heb je een dubbele rol en dat kan soms best een uitdaging zijn. In de opleiding hebben de teamleiders het volgende geleerd:

Als coachend leidinggevende heb je eigenlijk twee petten op. Maar hoe zorg je dat je die twee rollen dusdanig met elkaar verbindt dat je team boven zichzelf uitstijgt? Je houdt oog voor de belangen van je medewerkers, maar ook voor de organisatie.

Door je eigen coachingsstijl te ontwikkelen en coachend leiding te geven, leer je niet alleen het beste uit je medewerkers te halen op individueel niveau, maar ook de algehele samenwerking te verbeteren. Je zult zien dat het vergroten van het eigenaarschap en zelfsturend vermogen van je team enorm zal helpen bij het behalen van het beste resultaat. 

Inmiddels hebben we geëvalueerd met de teamleiders die de opleiding hebben afgerond en allen zijn zeer positief over hetgeen zij hebben geleerd. Daarnaast hebben de teamleiders elkaar ook nog beter leren kennen en een sterke band opgebouwd, waardoor zij elkaar in het dagelijks werk ook beter weten te vinden dan voorheen. Een mooie ontwikkeling binnen ZorgWiel en deze opleiding zal later dit jaar ook aangeboden worden aan de andere teamleiders die dat willen.

Ervaringen van de teamleiders:

“Binnen ZorgWiel hebben wij – 7 teamleiders – van oktober t/m december de opleiding Coachend Leidinggeven van Schouten & Nelissen mogen volgen. Naast een online leerportaal waarin we opdrachten moesten inleveren en deze ook van elkaar konden inzien, zijn er 6 bijeenkomsten van een hele dag geweest.

Dit was een erg mooie en leerzame opleiding. Onder leiding van Marieke van Tellingen, onze docent, heb ik goede inzichten opgedaan en heeft het me daarnaast handvatten opgeleverd om het team op een positieve manier te begeleiden; het bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van teamleden en hun prestaties verbeteren. Als meewerkend teamleider werk je altijd met twee petten op; je bent zowel collega, als teamleider. Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe deze twee rollen op een zo goed mogelijke manier met elkaar te verbinden.

Het was fijn om dit samen met andere teamleiders binnen ZorgWiel te mogen doen, op die manier hebben we ook van elkaar kunnen leren.”

—-

“Investing in yourself is the best investment you will ever make. It will not only improve your life, it will improve the lives of all those around you.”

—-

Robin Sharma