Scholing binnen ZorgWiel: een interview van de VGN academie

Al onze begeleiders kunnen gebruik maken van diverse cursussen en scholingen op de VGN Academie, vanuit ZorgWiel zijn wij hierbij aangesloten. De VGN Academie heeft een mooi interview geplaatst over ons: 

In woonhuis Majstro in Lent zitten op 23 maart 12 collega teamleiders, gedragsdeskundigen en Jennifer en Saskia (staf) en Sietske Tanis van de VGN Academie in een kring. Ze wisselen ervaringen uit om er van te leren. Twee maanden daarvoor was er een online inspiratiebijeenkomst over de bouwstenen van de VGN Academie die werd afgesloten met de experimenteeropdracht om het leren van het team te stimuleren op een leervraag en daarbij de content van de VGN Academie in te zetten. 

Jennifer vertelt: “We zijn een kleine stichting die zorg en ondersteuning biedt aan 134 mensen met een verstandelijke beperking. Dat gebeurt in 14 kleinschalige ouderinitiatieven, die wij woonhuizen of gezinshuizen noemen. ZorgWiel heeft een kleine overhead waardoor de organisatiekosten laag zijn. Om die reden hebben we ook geen kantoor en zijn we vandaag te gast in één van de woonhuizen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt en de toenemende zorgvraag  wil ZorgWiel een aantrekkelijke werkgever zijn, waar onze medewerkers met veel plezier hun werk goed kunnen doen en vakbekwaam zijn. We kiezen bewust voor de meewerkend leidinggevende, die veel individuele aandacht en tijd heeft om te signaleren en coachen tijdens het werk. De inhoud van de VGN Academie past heel goed bij onze manier van werken, juist omdat het zo flexibel is. Ieder team en medewerker kan op leerwensen een keuze maken uit de bouwstenen of een traject samenstellen. De leercontent staat open voor iedereen.” 

De uitwisseling in de kring laat een mooi palet aan ervaringen zien. De onderwerpen waarmee is gewerkt zijn zeer divers, onder andere worden Seksualiteit, Rapporteren en Mondzorg genoemd. Met het Handvat ‘Maak Leertrajecten voor je eigen organisatie’ wordt eerst in kleine groepen systematisch onderzocht hoe te werk is gegaan: van leervraag tot traject. Daarna wordt plenair uitgewisseld: er is samengewerkt met de gedragskundige in de keuze van een onderwerp, traject en bouwstenen, of er was al een actueel onderwerp waaraan bouwstenen zijn verbonden, er is een teamvergadering aan besteed of het leren had een meer individueel karakter. Vragen gaan over formuleren van leerbehoefte vanuit de medewerker: niet iedereen is al ‘bewust onbekwaam’, hoe kom je dan tot leren? Ook tijd om te leren is een issue of omstandigheden waarin van elkaar leren ingewikkeld is, omdat er altijd alleen wordt gewerkt. Ideeën worden geopperd; als er geen leervragen zijn, kun je prikkelen door samen in de content te kijken. Als een onderwerp urgent is vanuit wet of organisatie, vraagt dat om het helder maken van die noodzaak. Om kennis te laten beklijven zijn suggesties om het onderwerp te verbinden aan rapportage of teamvergadering en om de reflectie- en praktijkopdrachten te gebruiken. 

Jennifer: “De opbrengsten vanuit deze twee bijeenkomsten zijn dat de teamleiders en gedragswetenschappers handvatten mee hebben gekregen om op maat scholing aan te bieden. Binnen de teams is de kennis van de leercontent weer onder de aandacht gebracht. Er zijn per woonhuis doelen gesteld voor het komende jaar. We hebben mooie stappen gezet en na de bijeenkomst ging iedereen weer geïnspireerd en gemotiveerd naar huis”.