Hoe is het om als gedragsdeskundige te werken binnen ZorgWiel?

Ik ben Ester Jakobs en als gedragskundige betrokken bij ZorgWiel. Bij sommige woningen ben ik al ruim 5 jaar betrokken, andere woningen heb ik het afgelopen jaar leren kennen. 

Na mijn middelbare school heb ik mijn HBO-SPH gehaald en ben zo op verschillende groepen gaan werken waar mensen met een verstandelijke beperking wonen. Ondertussen ben ik de studie Pedagogische Wetenschappen gaan volgen. Daarna ben ik als orthopedagoog aan het werk gegaan. Later heb ik mij nog verder gespecialiseerd tot Gezondheidszorg Psycholoog. Het werk bij ZorgWiel combineer ik met mijn rol van gezinshuisouder binnen Gezinshuis Angerlo, ook één van de woningen van ZorgWiel. 

Mijn inzet bij ZorgWiel op de verschillende woningen is divers en vraag gestuurd. Ik sluit aan bij de teamvergaderingen en de overleggen met Persoonlijk Begeleiders. In die overleggen adviseer ik de medewerkers rondom bewoner gerelateerde zaken, zoals een benaderingsstijl, verder in kaart brengen van de hulpvraag enuitdagingen in de communicatie tussen bewoners. Maar ook een stuk uitleg over een bepaald onderwerp, zoals de ouder wordende bewoner, of de sociaal emotionele ontwikkeling in beeld brengen, is een bijdrage die ik lever in het team. 

Vaak ook is mijn inzet individueel gericht en sluit ik aan bij Mijn Plan besprekingen, Multi Disciplinaire Overleggen met ouders en/of familie, dagbesteding en behandelaren en/of is er een individueel traject met een bewoner. Mocht er een externe behandeling of verder onderzoek gewenst zijn, draag ik zorg voor de doorverwijzing en volg ik met evaluaties het traject. Dan valt te denken aan logopedie, trauma therapie of bijvoorbeeld Psychomotore Therapie (PMT). Ook het verzorgen van een inhoudelijke bijdrage rondom indicatie aanvragen hoort bij mijn werkzaamheden. 

Bij de woningen die nieuw starten binnen ZorgWiel denk ik mee in de aansluiting van nieuwe bewoners en zorg ik in de eerste teamdagen voor de nadere kennismaking van het team met de verschillende hulpvragen van de nieuwe bewoners. 

En dan is er vanuit de staf van ZorgWiel ook regelmatig de vraag om mee te denken over beleidsmatige zaken, zoals bijvoorbeeld de uitwerking van de Wet Zorg en Dwang of input leveren in het monitoren van het kwaliteitsproces. 

De hierboven beschreven diversiteit maakt dat voor mij geen werkdag hetzelfde is en ik altijd met veel plezier de woningen van ZorgWiel bezoek. Er zijn veel verschillen tussen de woningen, de medewerkers en de teams, maar overkoepelend is ZorgWiel een organisatie van korte lijntjes, goede bereikbaarheid en veel passie en toewijding in het gezamenlijk doel; een fijn thuis bieden aan onze bewoners en samen met ouders/familie de zorg vormgeven. Het voelt voor mij heel goed om hier een onderdeel van te mogen zijn.