Epilepsie

Wat is epilepsie?

Epileptische aanvallen ontstaan door een plotselinge tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen. Tijdens een aanval gaan groepen hersencellen zich gelijktijdig opladen en weer ontladen. Welk effect dat heeft, kan per bewoner verschillen.Iemand kan bijvoorbeeld vreemde bewegingen maken, schokken maar ook zelfs neervallen. Een epileptische aanval kan zowel lichamelijke als psychosociale gevolgen hebben.

Epileptische aanval herkennen

Het is belangrijk dat een aanval herkend wordt. Dit is niet altijd vanzelfsprekend omdat de verschijnselen soms veel lijken op het gedrag dat mensen gewoonlijk vertonen. Vooral wanneer er sprake is van een ernstige verstandelijke beperking blijken aanvallen moeilijk te herkennen. Deze bewoners kunnen vaak niet goed aangeven dat ze ergens last van hebben en uiten zich dan bijvoorbeeld met moeilijk of prikkelbaar gedrag. De kleinste signalen kunnen in zo’n geval al veelzeggend zijn.

Impact

Van alle mensen met een verstandelijke beperking heeft ongeveer 1 op de 3 epilepsie. Naarmate iemands verstandelijke beperking ernstiger is, neemt de kans op epilepsie toe.  De impact van epilepsie op iemands leven en zijn/haar verwanten is heel groot. Epilepsie heeft invloed op alle aspecten van het leven; op handelen, denken, doen, dagelijkse activiteiten, mobiliteit en mogelijkheden tot communicatie. Het hebben van epilepsie gaat vaak gepaard met onzekerheid en gevoelens van onveiligheid. Het is soms lastig om plannen te maken. Wat de ene dag zonder moeite lukt, lukt een andere dag niet. Er is dan behoefte aan begrip en betrokkenheid van de mensen om de bewoner heen. 

Het goed begeleiden van iemand met epilepsie vraagt van de begeleiding extra aandacht en doorlopende afwegingen in de ondersteuning. Onze insteek binnen ZorgWiel is dat elke bewoner zoveel mogelijk kan doen wat hij/zij wil binnen de eigen mogelijkheden. Hoe kunnen wij zoveel mogelijk uitgaan van wat wel mogelijk is en niet van de beperkingen? Hoe pakken wij dat aan en waarmee houden we rekening? Dit zijn vragen die centraal staan in de gesprekken met familie rondom de zorg voor onze bewoners.

Scholing

Binnen ZorgWiel vinden wij het van groot belang dat alle begeleiders die werken met mensen met epilepsie beschikken over voldoende kennis. Zodat ze weten wat de impact is op het dagelijks leven en hoe te handelen wanneer zich een aanval voordoet. Voor scholingen maken wij gebruik van onze samenwerking met het Leerhuis Epilepsie. Het Leerhuis Epilepsie is een initiatief van Kempenhaeghe en SEIN om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Kempenhaeghe en Sein beschikken als expertisecentra over een grote hoeveelheid kennis uit wetenschap en praktijk. Leerhuis Epilepsie deelt deze kennis over epilepsie met zorginstellingen. Onze medewerkers kunnen daar terecht voor scholing op locatie. De scholingen worden gegeven door deskundige trainers die beschikken over veel werkervaring. 

Zodat ze weten wat de impact is op het dagelijks leven en hoe te handelen wanneer zich een aanval voordoet. Voor scholingen maken wij gebruik van onze samenwerking met het Leerhuis Epilepsie. Het Leerhuis Epilepsie is een initiatief van Kempenhaeghe en SEIN om de zorg voor mensen met epilepsie in Nederland te verbeteren. Kempenhaeghe en Sein beschikken als expertisecentra over een grote hoeveelheid kennis uit wetenschap en praktijk. Leerhuis Epilepsie deelt deze kennis over epilepsie met zorginstellingen. Onze medewerkers kunnen daar terecht voor scholing op locatie. De scholingen worden gegeven door deskundige trainers die beschikken over veel werkervaring.