Funpop Octopus

De bewoners en begeleiding van Octopus hebben wederom genoten van Funpop! Een stralende zon, een fijne sfeer en veel muziek.

Naast woonhuis Octopus waren er ook veel andere ‘ZorgWiel huizen’: De Vlinder, ’t Span, Ons Huis, Het Klavier, Majstro, WijSamen. Een prachtig feest voor onze bewoners.