Het kwaliteitsrapport

Dit is het derde jaar dat ZorgWiel een kwaliteitsrapport schrijft. In het kwaliteitsrapport beschrijven wij hoe de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening wordt ervaren. We vertellen over wat goed gaat, maar ook wat beter zou kunnen en waar wij in 2021 aan gaan werken.

De kwaliteit van zorg is pas goed als deze ook zo ervaren wordt door de bewoner en diens verwanten. Goede zorg is persoonsgerichte zorg. Zorg die aansluit op de wensen en behoeften van de bewoner en zijn/haar naasten en waar invoelende betrokkenheid is vanuit ZorgWiel. 

Wij vinden het belangrijk dat we de kwaliteit van onze zorg blijven verbeteren. Dat geldt voor heel ZorgWiel, maar ook per woonhuis, want elk woonhuis is anders en uniek. 

Speciaal voor onze bewoners hebben wij een bewonersversie van het kwaliteitsrapport gemaakt, zodat het voor bewoners in begrijpelijke taal en met behulp van pictogrammen goed gelezen en bekeken kan worden. Beide versies zijn te bekijken via: http://zorgwiel.nl/kwaliteitsrapport-2020/