Nieuws van de Bewonersraad

In december kon de bewonersraad i.v.m. corona helaas niet live vergaderen met elkaar. Cor Kiers heeft een mooie presentatie gemaakt met daarin een aantal belangrijke zaken om te bespreken, waaronder de begroting van ZorgWiel voor 2021. Hoeveel geld komt er bij ZorgWiel binnen? Wat betalen we daar allemaal van? Hoeveel kunnen we sparen in de spaarpotjes van alle woonhuizen?

De begeleiding kan in elk woonhuis deze presentatie bespreken met de bewoner die in de bewonersraad zit. We hopen in het nieuwe jaar weer samen te kunnen vergaderen met de bewonersraad.