Nieuws van de Bewonersraad

Op 9 september was het weer tijd voor de vergadering van de Bewonersraad. We hebben dit keer met z’n allen vergaderd bij meneer Vos in Nijmegen. We beginnen de Bewonersraad met een officieel momentje. Eva wordt als de nieuwe voorzitter van de Bewonersraad geïnstalleerd. Ze krijgt een mooie speech en daarna wordt de voorzittershamer overhandigd. Ook zijn Jur van WijSamen en Femke van ’t Span er voor het eerst bij, welkom! 

We hadden een leuke en goed gevulde agenda.
Zo hebben we het thema ‘de ouder wordende bewoner’ besproken en hebben we geleerd hoe we pleisters moeten plakken. 

We starten met een openingsrondje. Hier horen we allerlei leuke verhalen over de vakanties. Sommige bewoners gaan nog op vakantie. We horen dat Ganzenvlucht bij het nieuwe woonhuis is gaan kijken, waar de fundering ligt en je de vorm van het gebouw al kan zien. Bij Majstro komt vanaf 1 oktober een nieuwe bewoner wonen. We hebben het ook nog over de ideeënbus en de broers/zussen dag gehad. Kortom, iedereen had veel te vertellen! 

Het is dan de beurt aan Liselotte, begeleider op Majstro. Ze komt iets vertellen over ouder worden. Wat is ouder worden eigenlijk? En waar herken je dit aan? Het is erg leerzaam en iedereen stelt goede vragen.  

En dan is Mariska aan de beurt, Mariska geeft binnen ZorgWiel scholingen aan begeleiders. Vandaag leert zij ons hoe we pleisters moeten knippen en plakken. Zo mag iedereen een vinger- en een neuspleister plakken. Iedereen heeft het super goed gedaan en is geslaagd! Alle bewoners krijgen hun pleisterplakdiploma en een prachtige zonnebloem. 

Bij de rondvraag geeft Saskia nog aan dat er een EHBO-cursus komt voor alle bewoners van ZorgWiel die dit leuk vinden om te doen.   

Eva tikt met de hamer, de vergadering is afgelopen. We sluiten af met een heerlijke lunch. Het was weer een geslaagde vergadering. Bedankt allemaal en tot de volgende keer!