Wooninitiatief Wijchen – bouwvergunning en website

Na Majstro volgt er nog een woonhuis in Wijchen. Leuk om te vermelden is dat de bouwvergunning definitief is en we al volop gesprekken voeren
met het ouderbestuur om de volgende stappen te gaan nemen. Meer informatie
over wooninitiatief Wijchen vind je op Wooninitiatief Wijchen. (Wooninitiatief Wijchen, ouderinitiatief voor jong volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.)